Tips vid tolkning

 

Tänk på följande vid kontakttolkning:

Placera er som i en triangel där du och din klient sitter mitt emot varandra och tolken i spetsen.

Tala tydligt och i korta meningar så att tolken hinner med och översätta.

Låt det ta tid om tolken behöver använda sitt lexikon eller ställa en kontrollfråga om det är något som behöver förtydligas. För samtalet på samma sätt om ni pratade varandras språk och det inte fanns någon tolk på plats. Prata alltså alltid direkt till klienten. Sitt i ett rum med bra arbetsmiljö, fritt från bakgrundsljud, bra ljus, ventilation osv.

 

Tolkens placering


Telefontolkning

Telefontolkning är precis som det låter – tolkning över telefon. Du ringer upp tolken när du och din klient sitter tillsammans. Fördelarna med telefontolkning är många. Tillgången till matchande tolkar ökar och tolken slipper resor.

Resurserna kan användas mer effektivt. och du slipper resekostnaderna. För klienten kan det betyda mycket att inte behöva ha en ytterligare person i rummet och samtalet blir lättare ett samtal mellan dig och klienten där tolken bara är en röst som översätter, precis som det ska vara.

Även risken för emotionell påverkan och jävsituationer minskar och tolken kan vara tillgänglig med kort varsel. För tolken är telefontolkning oftast mer krävande än platstolkning. Tolken behöver vara fokuserad och lyssna hela tiden och kan inte läsa av intryck. Därför är det viktigt att du som beställare är extra tydlig, tänker på att tolken inte ser det du ser samt att du ger tolken tid.