”Tidigare la jag ner mycket tid på att försöka få till det här med tolkar. DigitalTolks bokningssystem är en dröm. Det är enkelt och det går blixtsnabbt att få tag på tolkar. Dessutom är servicen grym”.

Isabel Duarte Västerholms Friskola

 

Tolkning

 

Dygnet runt levererar vi kvalificerade tolkar både på plats och distans. Vårt smidiga bokningssystem hanterar bokningar sekundsnabbt samtidigt som varje specifikt uppdra automatiskt matchas med rätt uppdragstagare. Hos oss kan även beställarna, på bara några sekunder, ge feedback direkt efter varje tolkuppdrag. 

Det innebär att vårt tolknätverk ständigt kvalitetssäkras. Vi får snabbt kännedom när det inte fungerar, samtidigt som vi kan premiera tolkar som får bra feedback.DigitalTolk ökar tillgängligheten, träffsäkerheten och kvaliteten i uppdragen. Behöver du en telefontolk omgående är vår akutbokning oslagbar. Vi har många exempel på där kunde gjort en akutbokning och kunnat komma igång med samtalet inom en minut.

 

Distanstolkning är alltmer vanligt. Det ökar tillgängligheten, är mer miljöriktigt och är oftast väldigt smidigt för alla involverade. Distanstolkning kan ske via Skype, video och telefon. Vanligast är telefontolkning.

Har du behov av en telefontolk på kort varsel är vårt bokningssystem överlägset. Oftast har du tillgång till en tolk inom 30 sekunder, framförallt om det är inom de stora språken, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, albanska och spanska, men även turkiska, pashto, hazaragi, uzbekiska, kurmanji, sorani, övriga kurdiska språk, polska osv.

Fördelarna med telefontolkning är många. Tillgången till tolkar ökar och resor undviks. Klienten behöver ej ha en tredje person närvarande och samtalet blir naturligare ett samtal mellan dig och klienten där tolken bara är en röst som översätter, precis som det ska vara. Även risken för emotionell påverkan och jävsituationer minskar och tolken kan vara tillgänglig med kort varsel. För tolken är telefontolkning oftast mer krävande än platstolkning. Tolken behöver vara fokuserad och lyssna hela tiden och kan inte läsa av intryck. Därför är det viktigt att du som beställare är extra tydlig, tänker på att tolken inte ser det du ser samt att du ger tolken tid. Ta gärna del av våra tips inför telefontolknigen. Få tips om telefontolkning här. 

Du kan boka dygnet runt under årets alla dagar. Boka här.