”Alltid lika nöjd med DigitalTolks

leverans och service, oavsett om det är tolkning

eller översättning”. 

 

Nafi Bedir

Attorney Juristbyrå

Översättning

 

DigitalTolk erbjuder skriftliga översättningar från ett källspråk till ett målspråk. Alla typer av översättningar erbjuds; journaler, rådgivningsmallar, enkäter, broschyrer, medborgardialogsmaterial, mästsmaterial, kallelser, juridiska dokument, certifikat, avtal samt marknadsmaterial och kampanjer mm

Vi erbjuder även copywriting för webbproduktion samt tar fram allt slags informationsmaterial och kampanjer på sociala medier eller där uppdragsgivaren behöver kommunicera med sina medborgare. Översättningarna utförs av erfarna och av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer. I de språk det ej finns auktoriserade kan vi erbjuda andra kompetenta översättare. I Sverige finns det auktoriserade translator i 30 språk till svenska och från svenska till 28 språk. Totalt erbjuder vi översättningar på 284 olika språk och dialekter.

 

Vid korrekturläsning granskas stavning och grammatik. Vid textredigering görs en mera djupgående bearbetning med förslag på alternativa skrivsätt och stilistiska ändringar. Detta bidrar till att texten blir grammatiskt korrekt och felfri samt skriven på det modersmål som efterfrågats. En beställare bör alltid se till att texten korrekturläses innan den offentliggörs.