Somaliska Tolk

Så här fungerar vår akutbokning av Somaliska tolk

Du väljer akutbokning längt upp i menyn, därefter fyller du i språk, datum, klockslag för tolkningen samt hur länge tolken behövs. Därefter är det bara och trycka boka. Vid akutbokningar väljer systemet automatiskt de mest relevanta tolkarna och skickar ut push-notis. Tolkarna har 5 minuter på sig att svara om de vill acceptera uppdraget eller ej. Den som först accepterar uppdraget får det och du får kontaktuppgifterna till tolken.

Så här fungerar planerade bokningar Somaliska tolkar

När en beställare gör en bokning längre fram i tiden skapas automatiskt en prioriteringslista av de mest lämpade tolkarna för uppdraget. Vid exempelvis en platstolkning vägs bland annat följande parametrar in för att finna den mest lämpade tolken:

  • 1. Vilka tolkar talar det relevanta språket, är det arabiska, somaliska tolk, dari, persiska, tigrinja osv. (de som inte gör det utesluts direkt)
  • 2. Vilken nivå på tolk är bokad, och om den nivån ej finns tillgänglig, går det bra för beställaren att vi tillsätter med annan nivå (den nivå som beställaren bokat prioriteras. Har kunden bokat auktoriserad nivå men godkänt att annan nivå kan ta uppdraget om en auktoriserad ej finns tillgänglig går bokningen i första hand till auktoriserade, i andra hand till nästa nivå osv).
  • 3. Vilka tolkar är otillgängliga under den tiden (utesluts direkt)
  • 4. Tolkar som fått positiv feedback från kunden/beställaren tidigare får högre prioritet
  • 5. Tolkar som fått negativ feedback från kunden/beställaren tidigare får lägre prioritet
  • 6. Tolkar som bor i närheten av kunden/beställaren och där tolkningen ska ske får högre prioritet
  • 7. Tolkar som befinner sig i närheten av uppdragsgivaren vid bokningstillfället får högre prioritet om uppdraget är inom 24 timmar från bokningstillfället. Annars påverkar denna parameter inte den samlade bedömningen.
  • 8. Tolkens preferens, de tolkar som vill ta den typ av uppdrag som bokningen avser får högre prioritet.

Beroende på hur långt fram i tiden uppdraget är skickas uppdraget till ett antal potentiella tolkar som har en viss tid på sig att acceptera uppdraget, i annat fall går uppdraget vidare till nästa ”batch” av uppdragstagare. Att skicka ut uppdraget till ett antal utvalda tolkar i taget är något tolkarna efterfrågat för att minska stressen som de kan uppleva när uppdraget skickas ut till alla. För DigitalTolk är det viktigt att tolkarnas arbetsmiljö är bra och säkerställer kvalitet.

För att särskilja de olika uppdragens karaktär används olika förstärkande signaler. På så sätt kan uppdragstagarna enkelt skilja på vilken slags bokning som efterfrågas. Vid exempelvis akutbokningar är signalen ”mer alarmerande” och på så sätt får vi snabbare svarsfrekvens.

Testimonials om våra tolkar

 • LL.M. Nafiye Bedirhanoglu

  Attorney Esq. AB

  Alltid lika snabb och bra hjälp. Nu använder jag min tid till det jag ska göra, det vill säga ta hand om mina kunder. Med DigitalTolk slipper jag dessutom lägga ner 20-30 minuter odebiterbar tid på tolkadministration. Uppskattar verkligen tjänsten!

 • #

  Isabel Duarte

  Administratör och Modersmålsanvarig,
  Västerholms Friskola

  DigitalTolk har verkligen gjort skillnad! Det är enkelt att boka, tolkarna kommer i tid och är dessutom alltid lika trevliga!

Några av våra nöjda referenskunder

Kontakta oss

Vi erbjuder snabb och smidig tillgång till kvalitetstolkar.


Alltid lika snabb och bra hjälp. Nu använder jag min tid till det jag ska göra, det vill säga ta hand om mina kunder.

070 483 01 00